Oh, no, no, no, no, no, noKung bibitaw nang mahinahon, ako ba’y lulubayan ng atingMga kahapon...